Basis-ILS toepassingen

NL-SfB <> IFC mapping


"Beter informatie management"

Inleiding

De toepassing van Open BIM standaarden zijn inmiddels de norm geworden bij informatie uitwisseling tussen ketenpartners (inclusief opdrachtgevers) in de gebouwde wereld. Met de digitalisering van de bouwprocessen en de gebouwde wereld nemen de belangen (en waarde) van een goed bouw informatie model snel toe; het is dus belangrijk dat elk BIM model betrouwbaar en duurzaam inzetbaar is. En dat kan ook, mits er gericht gestuurd wordt op de kwaliteit van BIM data. 

 

Betrouwbare en herkenbare kwaliteit van BIM data blijkt van enorme waarde voor de verbetering van de communicatie tussen ketenpartners gedurende de gehele levensloop van projecten en onroerende bezittingen. Dus zowel ontwerp, engineering, uitvoering, beheer of bezit en uiteindelijke sloop profiteren van betrouwbare en consistente BIM data. 

 


Beter BIM met basis ILS en NL-SfB

Beter BIM

De richtlijn van de Basis-ILS beschrijft het fundament van open BIM standaarden. Elk BIM project zou aan deze standaard moeten voldoen, maar hoogstwaarschijnlijk ook aan andere aanvullende eisen om aan de informatie behoefte van de diverse stakeholders te kunnen voldoen. Afhankelijk van de beoorde toepassing(en) van BIM data, zullen daar aparte 'informatie leveringsspecificaties' voor geformuleerd kunnen worden. 

 

Een goede classificatie van de 'bim objecten' (gebouw elementen zoals gevels, dak, installaties etc) maakt betere specificatie van de benodigde BIM datakwaliteit mogelijk. 

 

 


Het verbinden van verschillende gangbare open informatie standaarden zal de kwaliteit van BIM data aanzienlijk verbeteren.

 

Dit maakt een transitie mogelijk van bestandsgebaseerd werken naar datagebaseerd werken, of te wel van individueel lezen van documenten naar het geautomatiseerd analyseren, valideren of rapporteren van BIM data. Dit bespaart veel tijd en geld, terwijl  miscommunicatie en risico's geminimaliseerd worden. 

 


Beter BIM MET NL-SFB <> IFC MAPPING

 

Hoe werkt de NL-SfB <> IFC mapping?

Door het 3D IFC object te classificeren volgens de corresponderende NL-SfB code, kan (geautomatiseerd) gevalideerd worden of deze 'dragende binnenmuur' dat ook daadwerkelijk is. De betrouwbaarheid van het BIM data model zal zo sterk vergroot worden. Ook ontstaan mogelijkheden om objecten geautomatiseerd te classificeren of juist de BIM object eigenschappen te verrijken vanuit de classificatie. 

 

Mocht er toch een verschil geconstateerd worden tussen de toegewezen NL-SfB classificatie en de eigenschappen van een IFC BIM object (zoals een IfcWall), dan is dat snel inzichtelijk te maken in zowel het 3D model als de data. Visuele verificatie wordt zo ook efficiënter en betrouwbaarder, terwijl zelfs (semi-)automatische correcties mogelijk worden. 

 

Dit principe werkt ook voor andere classificatiestandaarden. 

 

Status van de huidige lijst

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft Oadis BIM proces adviseurs de gehele afstemming (mapping) tussen de NL-SfB classificatiestandaard en de open BIM IFC objecten uitgewerkt. De lijst is door Oadis nog niet formeel opgeleverd; van januari 2018 t/m juni 2018 is de officiële status dat deze in 'onderhoudstermijn' bevindt: er zullen dus nog inhoudelijke evaluaties en revisies plaats gaan vinden en daarom kan deze nog niet officieel worden gepubliceerd. 

 

De NL-SfB <> IFC lijst wordt een open standaard

De doelstelling is om deze lijst in het najaar van 2018 officieel te publiceren.

De lijst bestaat uit zowel een NL-SfB mapping met IFC2x3 alsook IFC4. 

 

 


EDMmodelserver voor online validatie basis-ils en NL-sfb

Oadis gebruikt de EDMmodelserver als online BIM validatie tool voor de evaluatie van de inzet van NL-SfB in IFC BIM projecten. Gedurende de evaluatieperiode kunt u hier vrijblijvend gebruik van maken voor de toetsing volgens de Basis-ILS en NL-SfB mapping.

Voor elk van de in de Basis-ILS benoemde onderwerpen, zijn er validatie- en rapportagefuncties. U herkent de icoontjes in de ribbon.

Met dit platform kunnen we ook (anoniem) statistische analyses verrichten over de toepassing van de NL-SfB classificatie binnen een IFC bestand: dit helpt ons met het verbeteren van de NL-SfB <> IFC mapping. Bij aanvang wordt dit toegelicht. 


BETER BIM evaluatie programma

De presentatie van 27 november 2017INformatie over IFC <> NL/SfB mapping?

 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u bellen met 0413-216300 en vragen naar Joost Wijnen, Guus Zwaans of Ciske van Roessel. 

Of vul onderstaande formulier in:

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Bezoekadres: 

Protonenlaan 2, 5405NE, Uden
 

Postadres:

Postbus 570, 5400AN, Uden

 

Tel: +31 (0) 85 130 23 45

Email: info@cadvisual.com

 

KVK: 17168285

BTW nr. NL814197255B01

Bank: NL60ABNA0465255809