Online vastgoed informatie beheer


Professioneel opdrachtgeverschap is regie hebben over vastgoed informatie

 

 

Een vastgoed eigenaar of beheerder heeft actuele vastgoed informatie nodig

Het management heeft lange termijn inzichten nodig, terwijl de servicedienst of eindgebruiker de huidige status wil weten. Het is daarom belangrijk om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw vastgoed informatie  zeker te stellen. 

 

Hoe Oadis dat voor u mogelijk maakt

Oadis borgt de zekerheid van goede vastgoed informatie: als specialist in de toepassing van open informatie standaarden bij 'bouw informatie modellen' (BIM) bieden onze oplossingen u garanties over de inzetbaarheid en toegankelijkheid van uw vastgoed informatie. Onze visie is dat de levensloop van uw vastgoed gegevens structureel en duurzaam ingeregeld worden en, waar zinvol, aansluiten op de bestaande processen en ICT middelen van uw organisatie. Als onafhankelijke BIM proces adviseur zorgen wij er voor dat u altijd en overal de regie behoudt over al uw vastgoed informatie. Oadis levert u een electronisch gebouwen dossier waarmee u op eenvoudige wijze direct de voor u relevante gegevens kunt rapporteren én direct bewerken, inclusief gekoppelde 3D visualisatie van uw gebouwen en terreinen. 

 

Bij Oadis geldt voor ál uw BIM vraagstukken dat wij uw belangen behartigen ten aanzien van:

  1. de inzetbaarheid van BIM borgen (door geautomatiseerde kwaliteitsbewaking)
  2. directe toegankelijkheid van alle BIM gegevens, als live data (niet als losse bestanden...)
  3. duurzaam eigenaarschap (onafhankelijkheid) van gegevens dankzij open BIM standaarden
  4. schaalbaarheid: álle BIM modellen van al uw vastgoed integraal afgestemd

Oadis haalt meer uit uw BIM!

De BIM experts van Oadis weten wat er verwacht mag worden van BIM. Omdat we het zelf kunnen en omdat wij namens opdrachtgevers veel BIM modellen hebben gezien. We produceren zelf geen BIM modellen, daarom kunnen wij ons onafhankelijk inzetten voor uw belangen en toezien op de inzetbaarheid ervan. Ook reeds beschikbare BIM modellen kan Oadis geautomatiseerd upgraden zodat ze geschikt worden voor meerjarenonderhoudsbegrotingen, woning- of vastgoedwaarderingsberekeningen of mobiele apps.

 

Vastgoed in beeld

Een 'bimmende' opdrachtgever die aansluit op de ketendigitalisatie van marktpartijen noemen wij professioneel opdrachtgeverschap. En onze ervaring is dat dit rendement biedt binnen uw organisatie én bij de marktpartijen. De communicatie verbetert door nieuwe en betrouwbare inzichten en interactieve rapportage mogelijkheden. Uw vastgoed rendeert beter, doordat de overheadkosten en zorgen afnemen en de kwaliteit van informatie structureel verbetert. 

 

Oadis staat klaar om uw BIM vraagstukken  op te lossen of uw BIM ambities te realiseren. Neem hier contact met ons op.

 


BIM kennisdiensten

Oadis heeft een bewezen visie en trackrecord ten aanzien van sturing op open BIM data. Wij zijn gewend om alle betrokkenen in een organisatie op persoonlijke en betrokken wijze te begeleiden bij de uitwerking en realisatie van de BIM ambities:

 

Strategisch: visie ontwikkeling inzet BIM

Tactisch: van BIM protocol tot 'ILS'

Operationeel: kwaliteitsborging en ontsluiting BIM

 

Met vertrouwen beloven wij u voortschrijdend inzicht en een succesvolle inzet van BIM binnen uw organisatie en projecten. En wij halen meer uit uw BIM dan u tot nu voor mogelijk houdt. En dat is niet alleen omdat wij uw eigen gegevens integreren... 

 

Hoe wij dat doen? Onze ervaring en specialiteit ligt bij de complexe en/of grootschalige vastgoed beheer inrichting. Bestaande beheergegevens combineren met nieuwe project- of revisie documentatie zal u grip bieden op uw assets, ongeacht of dit een complex ziekenhuis, grote aantallen huurwoningen of hoogwaardig bedrijfscomplex bertreft.

 

Lees hier meer over of neem direct contact op. Of kom naar ons kantoor te Uden voor een persoonlijk advies.

(online) BIM oplossingen

Oadis implementeert en levert unieke online BIM oplossingen voor de gehele levensloop van vastgoed.

 

BIMoffice - apps voor online BIM

Centrale ontsluiting van gerichte 'apps on demand' voor uw organisatie en projecten. Realtime koppeling met BIM data en platform onafhankelijk. 

 

EDMmodelserver - ál uw BIM online!

Unieke oplossing om al uw BIM data online toegankelijk te maken. Unieke validatie en rapportage mogelijkheden. Enorm schaalbaar: complete (grote) ziekenhuizen of 10(0).000-en sociale huurwoningen kunnen wij ontsluiten. Natuurlijk slim gekoppeld met BIMoffice mobiele apps!

 

Synchro 4D/5D - projectmanagement

Elk 3D/BIM model kan verrijkt worden met planning van de bouwplaats, kosten, materieel en personeel. Natuurlijk open BIM compatible én gekoppelde 4D iPad app om de project voortgang te bewaken. 

 

dRofus - PvE - BIM integratie

Een slimme schaalbare oplossing om via een 'online ruimteboek' in grote projecten te sturen op de bouwkwaliteit en inkoop inventaris en apparatuur. 

 

Visie en Publicaties

Het team van Oadis werkt vanuit een persoonlijke overtuiging dat een betere kwaliteit van vastgoed informatie iedereen gelukkiger kan maken. Het lijkt ver gezocht dat BIM kan bijdragen in de duurzaamheid en betaalbaarheid van vastgoed, maar wie meer weet over het vastgoed bezit komt tot inzichten die invloed hebben op de langere termijn visie. 

 

Daarom hebben de individuele medewerkers van Oadis zich jarenlang ingezet om vele professionals op te leiden met de open BIM visie; met de groei van de markt zijn zij meegegroeid tot BIM professionals. En waarschijnlijk  heeft Oadis zo bijgedragen aan de adaptatie van open BIM in Nederland (en daar buiten). 

 

Sinds 2009 begeleidt Oadis het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam  bij uitwerking van het  zgn. EGD dat staat voor het 'electronisch gebouwen dossier'. Nu inspireert dit andere grote opdrachtgevers. 

 

In samenwerking met Aedes, FLOW en een tiental woningcorporaties heeft Oadis bijgedragen aan een sectorleidraad BIM voor woningcorporaties. Minister Blok vraagt om betere informatie om de 2,3 mln sociale huurwoningen te verduurzamen en betaalbaar te houden.  Wij geloven dat we een steentje kunnen bijdragen. 

 

Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2011 haar BIMnorm gelanceerd. In samenwerking met Schiphol en Erasmus MC wordt nu de kennis van de betrokken BIM adviseurs gebundeld. Oadis is er bij.

 

 Cadvisual Benelux BV

 

Bezoekadres: 

Protonenlaan 2, 5405NE, Uden
 

Postadres:

Postbus 570, 5400AN, Uden

 

 

 

Tel: +31 (0) 85 130 23 45

Email: info@cadvisual.com 

 

KVK: 17168285

BTW nr. NL814197255B01

Bank: NL60ABNA0465255809