Overheden & BIM

Voor alle (semi-) overheidsdiensten geldt: open BIM tenzij...

 

De overheidsdienst Forum standaardisatie stuurt aan op de toepassing van open informatie standaarden. Ook de open informatie standaard (IFC) voor bouw informatie modellen (BIM) behoort tot de verplichte informatie standaarden bij overheden zoals gemeente's, provincie en het Rijksvastgoedbedrijf. Bij de digitalisering van uw onroerend goed is 'open BIM' dus verplicht. 

 

Het goed uitvragen en opleveren van BIM op basis van de geldende open standaarden is een specialiteit van Oadis BIM adviseurs. Wij gaan uit van uw belangen en informatiebehoefte en kunnen garanderen dat de BIM data in uw organisatie gebruikt kan worden. 

 

Een goed BIMprotocol met een 'informatie levering specificatie' (ILS) is een must om 'SMART' op de kwaliteit van BIM te kunnen sturen. Oadis heeft ervaring met het uitschrijven van BIM protocollen voor grootschalige en/of complexe vastgoed digitaliseringsprojecten zoals ziekenhuizen, woningen en utiliteit. Wij zorgen er voor dat uw doelstellingen worden behaald en de inzet van BIM aan realistische verwachtingen zal voldoen. En overtreffen. Want met een goed opgezet BIM data model kan meer: we leggen u dit graag uit middels een demonstratie in ons kantoor.  

 

Oadis beschikt over de kennis én een unieke online toetsingstool waarmee de BIM kwaliteit niet steeksproefsgewijs, maar 100% inhoudelijk gecontroleerd worden op structuur en inhoud van de BIM data. Ongeacht door wie de BIM modellen zijn aangeleverd of met welke BIM modelleertools ze zijn gemaakt, met onze beveiligde online BIM hosting service kunnen uw vastgoedgegevens online ontsluiten en koppelen met andere informatie systemen. Dit kan binnen uw intranet, maar ook naar systemen van derden of de handige apps van BIMoffice

 

Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting. 

 

 

 

Cadvisual Benelux BV

 

Bezoekadres: 

Protonenlaan 2, 5405NE, Uden
 

Postadres:

Postbus 570, 5400AN, Uden

 

Tel: +31 (0) 85 130 23 40

Email: info@cadvisual.com 

 

KVK: 17168285

BTW nr. NL814197255B01

Bank: NL60ABNA0465255809